โจ๊กข้าวกล้อง กข43 กึ่งสำเร็จรูปผสมเห็ดรวม

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีผลผลิตสินค้าทางการเกษตรหลัก คือ ข้าว หนึ่งแหล่งเพาะปลูกที่มีเอกลักษณ์คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบึงกระจังงาม มีการเพาะปลูกข้าวกล้อง กข 43 ที่ปลูกอย่างพิถีพิถัน และมีความโดดเด่น คือน้ำตาลในข้าวต่ำกว่าข้าวทั่วไป เหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพ โดยการนำปลายข้าวมาแปรรูปเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปนี้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของเห็ด 3 ชนิด คือ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนูขาว ที่ช่วยเพิ่มทั้งรสชาติ กลิ่นรสที่มีเอกลักษณ์ และประโยชน์เชิงสุขภาพ ผ่านกระบวนการต้มเคี่ยวจากน้ำซุปสมุนไพรจีน เพื่อให้ได้รสชาติจากธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยปราศจากการปรุงแต่งด้วยผงชูรส อีกทั้งยังมีการเสริมถั่งเช่าเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรม
โจ๊กข้าวกล้อง กข43 กึ่งสำเร็จรูปผสมเห็ดรวม

Develop a free website - More here