ศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร

กิจกรรมการบริการของศูนย์ฯ 

ศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร ได้จัดทำกิจกรรมของศูนย์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ หมู่บ้าน.... เพื่อนำความรุ้และนวัตกรรมด้านการถนอมอาหาร ให้กับชุมชม.... โดยมีวิทยากรจาก...... 

กิจกรรมการบริการของศูนย์ฯ 

กิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร โดยได้รับเกียรติการอธิการบดี มหาวิทยาลัย....... 

ผลงานนวัตกรรมของศูนย์ฯ 

ผลงานการออกแบบอาหาร Fusion food

วิธีการจัดจานร่วมสมัย 

แนะนำศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

วิดีโอแนะนำ

ศูนย์ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร แนะนำวิดีสาธิตการจัดทำอาหารแบบ Fusion food 

ติดต่อสอบถาม

056-219100 ต่อ 2503

innovativefoodcenter@nsru.ac.th

398 ม. 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 6000

Designed with Mobirise - See here